HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
09 04 53 79 88

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Môi trường, khí tượng thủy văn, hải dương học, điện tử - cơ khí, giáo dục đào tạo, y tế,…

 

Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ bao gồm:

 

- Hỗ trợ quá trình tìm kiếm và lựa chọn công nghệ nước ngoài thích ứng với yêu cầu đặt ra.

- Hỗ trợ các bên trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Đánh giá công nghệ: nghiên cứu tính khả thi của công nghệ trong giai đoạn đầu thông qua phân tích về kinh tế, kỹ thuật, tiếp thị và chiến lược kinh doanh.
Cập nhật: 15/05/2019
Lượt xem:1857
Lên trên