HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
09 04 53 79 88

Hệ thống lấy mẫu Fast ocean

Quay lại Bản in


Hãng sản xuất: Chelsea Technologies Group

FastOcean ADP là hệ thống huỳnh quang kế tỉ lệ lặp lại nhanh đa bước sóng cho việc tính toán tại chỗ tổng sản lượng sơ cấp (GPP). Đây là thiết bị được lựa chọn cho việc kiểm soát các huỳnh quang diệp lục khác nhau của các sinh vật quang hợp.

Hệ thống lấy mẫu tự động bao gồm hai bộ huỳnh quang kế tỉ lệ lặp lại nhanh đa bước sóng, buồng tối, pin có khả năng lập trình và Sensor PAR cho việc tính toán tự động tại chỗ tổng sản lượng sơ cấp. Hệ thống này nhỏ, nhẹ và công suất cao hơn hệ thống lấy mẫu FRRf trước đây.

Hệ thống hiệu năng cao thích hợp để sử dụng cho các ứng dụng đa dạng từ việc đánh giá sản lượng sơ cấp của toàn bộ biển trên thế giới đến việc kiểm soát môi trường của các sông ngòi và hồ chứa.

Cập nhật: 09/05/2019
Lượt xem:1016
Lên trên