HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
09 04 53 79 88
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT - LASI
Địa chỉ: Tòa nhà LASI - 345 Kim Mã – Ngọc Khánh -    Ba Đình – Hà Nội
Điện thoạị: (84-4) 3771 2876 – (84-4) 3771 2880
Fax: (84-4) 3771 2849 / Email: lasi@lasi.com.vn