HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
09 04 53 79 88

Trạm lắng đọng axit

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Thông tin dự án:
Tên dự án: “Mua sắm thiết bị cho trạm lắng đọng axit Thành phố Hồ Chí Minh và trạm lắng đọng axit Cần Thơ” thuộc nhiệm vụ: “Tổ chức hoạt động các trạm thực nghiệm và giám sát mạng lưới lắng đọng axit”
Chủ đầu tư: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
Thời gian hoàn thành: 2013
Một số hình ảnh trong quá trình triển khai dự án:                                              Vườn khí tượng Cần Thơ
                       Hệ thống lấy mẫu khí (lắng đọng khô)                   Hệ thống lấy mẫu nước mưa (lắng đọng ướt)
                        Toàn bộ hệ thống, thiết bị cho trạm lắng đọng axit Cần Thơ                  Toàn bộ hệ thống, thiết bị cho trạm lắng đọng axit Tp Hồ Chí Minh


Hệ thống lắng đọng axit giúp cho các nhà chuyên môn tiến hành đánh giá mức độ lắng đọng axit ở một số tỉnh thành của Việt Nam và từ đó phân tích mối quan hệ giữa các gốc gây axit trong nước mưa như SO4 2-  và NO3 -  với các chất khí ô nhiễm SO2, NOx phát sinh từ các hoạt động kinh tế, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp quản lý để khắc phục tình hình.
Cập nhật: 15/05/2019
Lượt xem:1393
Lên trên