HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
09 04 53 79 88
Dự án WB5: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ 28 trạm khí tượng và 51 trạm đo mưa tự động
Dự án WB5: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ 28 trạm khí tượng và 51...
Dự án WB5: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ 28 trạm khí tượng và 51 trạm đo mưa tự động
Dự án hệ thống 226 trạm đo mưa tự động
Dự án hệ thống 226 trạm đo mưa tự động
Được triển khai từ năm 2012, công ty LASI kết hợp với các nhà sản xuất thiết bị khí tượng thủy văn nước ngoài và các chuyên gia khí tượng trong nước để xây dựng mạng lưới trạm đo mưa tự động. Chủ đầu tư là Trung tâm khí tượng thủy văn...
Dự án hệ thống quan trắc khí tượng hải văn tự động trên tàu
Dự án hệ thống quan trắc khí tượng hải văn tự động trên tàu
Với mục tiêu tăng cường năng lực quan trắc khí tượng và hải văn quốc gia, công ty LASI đã kết hợp với Trung tâm khí tượng thủy văn biển để xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng hải văn tự động, được lắp đặt trên tàu để sử dụng cho...
Hệ thống đo tổ hợp khí tượng hải văn và môi trường biển
Hệ thống đo tổ hợp khí tượng hải văn và môi trường biển
Thuộc Dự án: Điều tra định kỳ biển Đông Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện đề án khảo sát biển Đông, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Viện Hải dương học tại Hà Nội và Công ty Vật tư Khoa học Kỹ...
Trạm lắng đọng axit
Trạm lắng đọng axit
Tên dự án: “Mua sắm thiết bị cho trạm lắng đọng axit Thành phố Hồ Chí Minh và trạm lắng đọng axit Cần Thơ” thuộc nhiệm vụ: “Tổ chức hoạt động các trạm thực nghiệm và giám sát mạng lưới lắng đọng axit”
Hệ thống giám sát người ra vào lò sử dụng công nghệ RFID
Hệ thống giám sát người ra vào lò sử dụng công nghệ RFID
Hệ thống được xây dựng kết hợp giữa phần mềm để quản lý, giám sát và chấm công nhân viên kết hợp với hệ thống nhận dạng RFID. RFID (Radio Frequency Identification) là phương pháp nhận dạng tự động dựa trên giao tiếp không tiếp xúc...