HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
09 04 53 79 88

DỊCH VỤ XÚC TIẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

DỊCH VỤ XÚC TIẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong các lĩnh vực về khoa học kỹ thuật. Hoạt động bao gồm:

- Thúc đẩy, tạo và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ

- Cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ, tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ.

- Phân tích tiềm năng, tính khả thi về cơ hội đầu tư cho mỗi dự án.

- Đào tạo nhân lực cho đối tác sử dụng để tiếp nhận và khai thác công nghệ.


                                                          
Cập nhật: 15/05/2019
Lượt xem:2108
Lên trên